Välj en sida

Tillgängligt och nytänkande

Hur får man fler att ta del av en års- och hållbarhetsredovisning? Jo, man skalar av, förenklar och använder sig av de möjligheter som finns i digital teknik och kommunikationskanaler. Energibolaget Luleå Energi har gjort sin första interaktiva och helt digitala års- och hållbarhetsredovisning. Berger & Pihl har agerat kommunikations- och hållbarhetskonsult samt innehållsleverantör för film, text och grafik

Läs redovisningen här.

Project Details

Kund Luleå Energi
Länk luleaenergi.se