Välj en sida

Efter att under våren 2015 ha uppdaterat Norrbottensteaterns grafiska profil och producerat höstens programmaterial, fick Berger & Pihl fortsatt förtroende i arbetet med teaterns programinformation och marknadskommunikation under hösten samt våren 2016.

– Vi har fått ett bra engagemang och goda idéer i vårt samarbete med Berger & Pihl. Byrån kommer med nya perspektiv och förslag på lösningar som utmanar oss och stärker oss i vår kommunikation till befintliga och nya målgrupper, säger Norrbottensteaterns marknadschef, Karins Sjöö-Åkeblom.

Karin Sjöö-Åkeblom menar att det är viktigt att marknadsföringen når ut i mediebruset och matchar Norrbottensteaterns högkvalitativa utbud och bredd.

– Norrbottensteatern behöver bli mer synlig och bättre på visa upp allt det fantastiska vi har att erbjuda. Genom att förtydliga teatern som avsändare, och använda nya kanaler för marknadsföring, vill vi både attrahera nya teaterbesökare och placera teatern högre upp i människors medvetande.